چاپ
ارسال به دوست

اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی رتبه اول شد

اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در ارزیابی عملکرد اختصاصی سال 1396 در بین 52 دستگاه اجرائی استان به عنوان رتبه اول معرفی شد.

اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در ارزیابی عملکرد اختصاصی سال 1396 در بین 52 دستگاه اجرائی استان به عنوان رتبه اول معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل؛  این ارزیابی هر سال توسط سازمان مدیریت و  برنامه ریزی و به منظور سنجش موفقیت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و فعالیت محول شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری و همچنین برنامه جامعه اصلاح نظام اداری به استناد بند الف و ب ماده 3 آئین نامه اجرائی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می شود.

  • کد خبر: ٦٥١/
  • ١٩:٣٥ - 1397/07/17/
  • تعداد بازدید: 90

خروج
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512